Vi jobber med ansettelser av ledere og medarbeidere – på alle nivå, og i alle bransjer. Det som er felles for alle våre ansettelser er kvalitet og grundighet i prosessene. En ny leder eller medarbeider er en av de viktigste investeringer en virksomhet kan gjøre, og da skal prosessene i denne viktige beslutningen gjøres med kvalitetssikring og profesjonalitet i alle ledd.
 
Vi jobber med følgende former for rekruttering:
 
Executive Search er mest benyttet på topmanagement rekruttering og prosesser hvor både oppdragsgiver og kandidat ønsker mest mulig anonymitet rundt ansettelsen. I denne modellen jobber vi med egen kandidatbase og i tillegg utfører vi betydelig research i tilknytning til selve oppdraget.
 
Annonsert rekruttering benyttes på alle typer stillinger. Denne formen benyttes oftest til rekruttering av medarbeidere, og til lederstillinger hos oppdragsgiver hvor ”reklameeffekten” av annonseringen i seg selv har verdi.
 
Konkurrentrettet rekruttering benyttes ofte i situasjoner hvor oppdragsgiver ønsker å skaffe seg én spesiell kompetanse, eller komme inn hos én spesiell kunde eller ett viktig kundesegment, eller skaffe seg én spesiell person av strategisk betydning for oppdragsgiver. Oftest opplever vi at når vi starter selve prosessen og samtaler med oppdragsgiver så fremkommer det slike ideer om miljøer eller konkrete navn vi kan jobbe direkte mot.
 
Kombinerte søk er en kombinasjon av alle ovenfor nevnte modeller – stillingen annonseres i trykt og internettbasert media, vi jobber med egen kandidatbase, og vi gjør vurderinger av konkurrenter og mulige miljøer eller personer som kan være aktuelle kandidater til stillingen.
 
 
Vi følger meget strenge etiske regler i vårt arbeide innenfor rekruttering og all informasjon om oppdragsgiver og kandidater blir behandlet strengt konfidensielt hos oss.
 
 
Her finner du mer informasjon om selve rekrutteringsprosessene vi gjennomfører:
 
Rekrutteringsfaser uten bakgrunn.doc
Kvalitetssikring av ansettelser