Alle våre Rådgivere og Coacher har i tillegg til lang formell utdannelse også min 5 års ledererfaring fra ulike typer virksomheter – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 
Vi har lagt vekt på å finne rådgivere som har stort spenn i sine erfaringer, som har vært ute flere ”vinternetter” selv og som vet hvordan ”krigen oppleves” på egen kropp og sinn.
 
Som bedriftsrådgivere – eller bedriftshjelpere kanskje er et mer dekkende ord – jobber vi innenfor et meget bredt område av typer oppdrag;
 
  Aktive styremedlemmer og styreledere
  Omstillingsprosesser
  Finansiell restrukturering
  Oppkjøp og fusjoner
  Fisjoner og salg av virksomhet
  Krisehåndtering og kriseledelse
Vi har samarbeid med både norske og utenlandske selskaper innenfor disse områdene – og våre rådgivere har i sine personlige nettverk betydelige ressurser som vi trekker på i våre oppdrag.
 
Våre oppdragsgivere opplever oss som engasjerte, profesjonelle, resultatorienterte, og kanskje viktigst – vi har en coachende tilnærming i vårt arbeide, vi skaper positiv flow – ikke konflikter.