Kontaktopplysninger til den enkelte rådgiver finner du oppgitt på den enkelte under ”Om ivesterled” og ”Våre rådgivere og coacher”
 
Felles mailadresse til oss er:  kontakt@ivesterled.no
 
Felles telefonnr er:  40 28 21 50
 
 
Postadressen vår er:  Pb 6, 8401 Sortland
 
 
Vi har følgende kontoradresser;
 
Oslo Akersgata 16
   
Sortland Kystnæringssenteret