Vi jobber ut fra en forståelse av at lederutvikling er sammensatt av 2 hovedingredienser;
 
Individet
Teknikker og Verktøy
 
Utvikling av individet er hovedoppgaven. Her står det virkelige slaget i lederutviklingen, og her gis teknikkene og verktøyene en fagmann til å bruke dem.
 
Våre egne verdier – Nysgjerrighet, Mot, Kraft, Ydmykhet – er bærende for det vi gjør innenfor lederutvikling, og våre programmer tar utgangspunkt i at det er ”mennesket som leder og ikke teknikkene”.
 
Vi har valgt å kalle vår lederutvikling for Prestasjonsutvikling . Fordi det er det vi er ute etter. At den enkelte gjennom sin adferd - og her adferdsendring - skal føre til bedre prestasjoner i virksomheten hun eller han er satt til å lede.
Tror vi at dette kun skjer gjennom lederen? Nei absolutt ikke. Det kritiske er få denne nye adferden til å virke i organisasjonen. Vi kaller den nye adferden for Coachende lederadferd.
 
Vårt hovedprogram for dette arbeidet heter PRESTÉR – og baseres på de 4 C’er;
Commitment – Coaching – Continuity – Consequence.
En nærmere presentasjon av dette programmet vil du finne her;
 
PRESTÉR – Ledelse av prestasjonsutvikling.