Gjennom Coaching fordyper individet sin læring, forbedrer sine prestasjoner og utvikler sin livskvalitet. Coaching fokuserer på hvor individet befinner seg i dag, og på hva det er klar til å gjennomføre for å komme dit det vil.
Utdrag fra International Coaching Federations etiske regelverk
 
 
Vi jobber med 2 typer coaching –
 
Personlig coaching
Bedriftscoaching
 
I Personlig coaching finner vi ofte utfordringene innenfor selvrealisering, personlig vekst, karriereutvikling, par-forholdskommunikasjon, osv. Ofte er relasjon jobb – privat en viktig del av de tema vi jobber med hos denne personen.
 
Bedriftscoaching tar utgangspunkt i individet i virksomheten, i teamet, i ledergruppen. Målsettingen med coachingen er å gjøre individet mer lønnsom for bedriften. Gjennom økt selvinnsikt gis individet muligheten til å være seg selv på sitt beste – stadig oftere, og derved øke sine prestasjoner og resultater.
Under temaet ”Lederutvikling” har vi beskrevet vårt program ”C4VALUE” som er et program for prestasjonsutvikling i virksomheter.
 
 
Hvordan?
I begge tilfellene tar vi utgangspunkt i din situasjon – og utarbeider et program, basert på våre erfaringer.
 
Send oss en mail for mer info – kontakt@ivesterled.no
 
Vil du vite mer om coaching finner du litt mer informasjon her;
 
Introduksjon til Coaching
Hva er coaching
Vårt coaching opplegg
www.nordiccoaches.org
www.coachville.com